Polityka Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych obowiązująca u Aleksandry Mysiorek prowadzącej działalność nierejestrowaną „Niezła Bania” w Kamieńcu Ząbkowickim

Aleksandra Mysiorek jako administrator danych osobowych przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających jej serwisy internetowe.
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Na tej podstawie Aleksandra Mysiorek nie dokonuje żadnej identyfikacji użytkowników strony internetowej. Nadto żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie
  • nazwę stacji klienta
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania
  • pierwszy wiersz żądania HTTP
  • kod odpowiedzi HTTP
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Aleksandry Mysiorek nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Aleksandry Mysiorek.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.